Optreden bij het Welsh Division Memorial


Op donderdag 8 maart 2018 werd Den Bosch bezocht door een groep militaire kaderleden uit Wales, die het spoor volgden van het 53rd Welsh Regiment dat in 1944 ’s-Hertogenbosch bevrijdde. Het was voor hen tevens een oefening met als vraagstelling: “Hoe zouden wij bepaalde acties nú aanpakken?” In het programma was een herdenking bij het Welsh Monument opgenomen en ons koor werkte daaraan mee. Het werd een sobere maar indrukwekkende plechtigheid, geleid door een aalmoezenier die in woord en gebed de gesneuvelde landgenoten herdacht. Namens de gemeente was Jan de Wit aanwezig, die het bezoek van de militairen coördineerde.

Het koor zong “I have a dream” en dat klonk daar in de buitenlucht buitengewoon goed. Het werd niet alleen met veel overgave gezongen, maar het leek ook qua volume of er een veel groter koor in actie was. Tot slot van de plechtigheid werden nog de volksliederen van Engeland, Wales en Nederland gezongen en daarna volgde een applaus waaraan geen einde scheen te komen.

De gasten waren erg onder de indruk van het optreden van onze koordelegatie. Na afloop kwam er een naar me toe om zijn grote waardering uit te spreken en om te bedanken voor mijn aanwezigheid. Hij vertelde daarbij dat zijn grootvader uit Enschede afkomstig was, maar verder dan “Dank u wel” reikte zijn kennis van onze taal niet. Ik heb hem verteld, welke rol ons koor speelt bij de jaarlijkse herdenkingen en hoe emotioneel de Bosschenaren ook nu nog reageren als de naam van het 53rd Welsh Regiment wordt genoemd.

 

Anton van der Lee

foto: Jan de Wit

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.