Na 2 jaar weer een Algemene Ledenvergadering


Na twee keer te zijn uitgesteld vanwege de coronamaatregelen kon dan eindelijk op dinsdagavond 12 april de Algemene ledenvergadering doorgang vinden. Dat was nodig ook omdat er wijzigingen in het bestuur waren die nog niet officieel waren bekrachtigd en ook enkele leden zouden aftreden en niet meer herkiesbaar waren. Ook in het huishoudelijk reglement moest over voorgestelde wijzigingen worden gestemd.
Onder voorzitterschap van Han de Both verliep de druk bezochte vergadering voorspoedig.  Van drie zittende bestuursleden werd afscheid genomen; secretaris Frans Tuijtjens en leden Corrie van Gelder en Myriam van Boxtel. Als dank voor het vele werk dat zij in hun bestuursperiode voor het koor hebben verzet kregen zij een bloemetje en een waardebon overhandigd en uiteraard een welgemeend en hartelijk applaus van de koorleden.
Een bijzonder woord van dank werd door voorzitter Han de Both uitgesproken aan de “oud”-voorzitter Inno van Riemsdijk. Inno had zijn voorzitterschap al overgedragen middels een videoboodschap.(*)  Nu was de tijd gekomen om hem ten overstaan van alle koorleden te bedanken. Voor zijn vele werk tijdens zijn  13-jarige voorzitterschap en alle activiteiten als bestuurslid in de jaren daaraan voorafgaand werd Inno benoemd als LID VAN VERDIENSTE. Een prachtige bos bloemen en een waardebon completeerden de bij de benoeming behorende oorkonde.
In zijn dankwoord memoreerde Inno het belang van samen zingen en blijven werken aan de kwaliteiten van het koor. Onder de deskundige muzikale leiding van dirigent en pianist én de inzet van het bestuur op alle andere organisatorische terreinen kunnen we ondanks vergrijzing en krimping van het koor nog vele jaren geweldige prestaties leveren.

De geslaagde vergadering werd afgesloten met een overheerlijk buffet. Volgende week moeten we het doen zonder buffet, maar dat komt goed uit: dan hebben we meer tijd om te zingen…..

(*)  Zie op de nieuwspagina’s  “Voorzitter Inno van Riemsdijk treedt af”   en   “dag Inno….. Hallo Han”.

 

 

Foto’s: Rob Schröder.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.