"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "
"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>

Foto's: Annemieke Tuijtjens
15 + 25 = Henk van der Sanden

De Grote Kerk was tot de laatste stoel bezet. Familie en vrienden die glommen van trots en een koor in opperste feeststemming. Een betere viering van zijn dubbeljubileum kon onze dirigent, Henk van der Sanden, zich moeilijk wensen. En als slagroom op deze feesttaart, een belangrijke culturele erkenning van de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor zijn koor.Al voor de vakantiestop werd er druk aan gewerkt, het feestconcert ter gelegenheid van het dubbeljubileum van onze dirigent Henk van der Sanden.
Veertig jaar geleden kwam hij als 18 jarige jongeling bij het toenmalige PTT Gemengd Koor om de pianobegeleiding te verzorgen. Enerverende tijden voor een jonge aankomende musicus. Vijftien jaar later nam hij als dirigent de leiding van het koor op zich. Sindsdien heeft hij het koor verder ontwikkeld en het een muzikaal gehalte gegeven dat bewondering en waardering oogst bij muziekliefhebbers van uiteenlopende genres.


De Grote Kerk aan het Kerkplein was letterlijk tot op de laatste stoel bezet; “een uitverkocht huis” zoals dat heet. In zijn openingswoord verwelkomde voorzitter Inno van Riemsdijk familie en vrienden van Henk; een bijzonder welkom ook voor Wethouder Pauli en de consul van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen.
Met applaus werden de solisten Roos van der Sanden en Hans en Cis Hageman begroet (Anneke Hageman was helaas door ziekte verhinderd). Met een staande ovatie van publiek en koor maakte de jubilaris zijn entree. En zoals dat bij een feest hoort, werd hij van harte toegezongen, afgerond met een driewerf HOERA!
“Niet geheel gebruikelijk”, zegt Inno, “maar gezien de voortgang van het programma … “, wordt door het bestuur, voorafgaand aan het concert, een gebrandschilderde glas-in-lood oorkonde aangeboden. Wim Pelders had de eer om het cadeau “onder couvert” van de koorleden aan Henk te overhandigen.


Het programma vóór de pauze werd geopend met Mozart’s Godiam La Pace, gevolgd door King All Glorious en Love is the Answer. Solisten Hans en Cis Hageman zetten op gevoelige wijze het duet uit De Parelvissers neer. La Golondrina werd gevolgd door het indrukwekkende en verstilde Pie Jesu, met soliste Roos van der Sanden. Als laatste werk voor de pauze bracht het koor Rossini’s Tanti Affetti.


Voordat publiek en koor van hun kopje koffie of thee kunnen gaan genieten opnieuw een bijzonder moment. Van het Bevrijdingsconcert Freedom & Friendship, dat het koor in oktober 2009 gaf in het Jheronimus Bosch Art Centre, is een CD opgenomen. Van deze CD worden twee werken ten gehore gebracht: Going Home en October ’44. Twee indrukwekkende stukken muziek die bij velen de herinnering aan de emoties van de herdenking weer naar boven halen.

Inno van Riemsdijk maakt van deze gelegenheid graag gebruik om het eerste exemplaar van de CD uit te reiken aan Wethouder Bert Pauli als vertegenwoordiger van de stad. In zijn dankwoord en bijbehorende felicitaties aan het adres van Henk, ontpopt de Wethouder zich als Locoburgemeester om een verbaasde Inno en Henk met een verrassing te confronteren. Namens de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt aan bestuur, leiding en koor de Culturele Penning van de stad, de Jeroen Boschpenning, uitgereikt. Deze belangrijke onderscheiding wordt toegekend aan het koor dat, naar oordeel van het stadsbestuur, zich op bijzondere wijze inspant voor het culturele klimaat in de gemeente. Verrast en trots nemen Henk en Inno de onderscheiding en bijbehorende oorkonde in ontvangst.


Na de pauze wordt het concert hervat met twee werken voor de mannen van het koor. Met het priesterkoor uit Die Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart: O Isis Und Osiris wordt geopend, gevolgd door het aangrijpende nummer Bui-Doi uit de musical Miss Saigon met een solo-rol voor Cis Hageman. Na de Selectie uit Martha door Hans Hageman en koor, schitteren Roos van der Sanden en Cis Hageman in The Prayer. Met stukken With One Look uit Sunset Boulevard, World War II Requiem en Angele Dei, wordt het publiek verrast met de verscheidenheid van genres die het koor beheerst.

En, meer toepasselijk kan eigenlijk niet, tot slot Finale Primo uit de opera Atilla van Guiseppe Verdi. Een majestueus slot met koor, solisten en – niet te vergeten – onze onmisbare pianist Rein Boeijen. Het geheel onder enthousiaste en bezielende leiding van de jubilaris, HENK van der SANDEN.

Wij, leden van het koor, kunnen met een warm en trots gevoel terugkijken op dit feestconcert en hopen dat onze jubilerende dirigent dat ook zo voelt.


Tijdens de receptie, na afloop, vormt zich voor Henk en Margriet een schier eindeloze rij van familie, vrienden, kennissen, bezoekers en koorleden die hen allemaal de hand willen drukken. Met een drankje en een smakelijk hapje wordt dit gezellig samenzijn nog een uurtje voortgezet.


Frans Tuijtjens