"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "
"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>

Bevrijdingsconcert 2010

Woensdag 27 oktober was het 66 jaar geleden dat de stad ’s-Hertogenbosch bevrijd werd. De 146 Welshmen die hierbij omkwamen en de veteranen worden nog ieder jaar geëerd en herdacht. Ook dit jaar weer gaf het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch ter ere van deze bevrijders een gevarieerd concert.In een goed gevuld Jheronimus Bosch Art Center werden de bezoekers ondergedompeld in een warm bad met een grote verscheidenheid van koorwerken. Onder de muzikale leiding van dirigent Henk van der Sanden en begeleid door onze pianovirtuoos Rein Boeijen, zong het koor voor de pauze muziek van Dvorák, Beethoven, Mozart, Goodall en Holst, afgewisseld met prachtige solo’s met Welsh Songs door sopraan soliste Elizabeth Bevan uit Wales.
Wat een rijkdom aan variëteit en afwisseling in muziek; na de pauze bleek dat opnieuw uit de samenstelling van het programma. Koor en soliste vertolkten werken van Fauré, Gounod, Rossini, Gershwin, Mozart en Ponchielli. Een breed muziekpalet werd voor de enthousiaste toehoorders uitgevouwen: van klassiek via Welsh Songs, musical naar opera. Het gehele muzikale deel werd visueel ondersteund – en dat mag best gezegd worden – door een perfect getimede diapresentatie van onze voorzitter, Inno van Riemsdijk.Locoburgemeester Bert Pauli sprak in zijn slotwoord nog eens de dankbaarheid en de vriendschap uit die de stad koestert tegenover onze bevrijders. “Dit jaar 2010 moet gezien worden als een overgangsjaar in de viering van de bevrijding. Vanaf volgend jaar zal deze dag het karakter krijgen van een veteranendag, waarbij ook de veteranen betrokken worden uit missies van na de 2e Wereldoorlog”, aldus de heer Pauli.

“Het is net een maand geleden,” zo memoreerde hij, “dat hij aan het koor de Jeroen Bosch Penning mocht uitreiken met als motivatie de grote culturele waarde van het koor voor de stad. Dat heeft het Gemengd Koor ook vanavond weer bewezen”.


De avond werd afgesloten met de drie volksliederen: God Save The Queen, Mae Hen Wlad, en het Wilhelmus.

Bloemen en een staande ovatie voor, een zichtbaar ontroerde, Elizabeth Bevan, Henk van der Sanden en Rein Boeijen vormden het einde van een waardige en indrukwekkende avond.Frans Tuijtjens

Foto: Rob Schröder