"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "
Volkskerstzang 2010

Alweer voor de zesde (en derde achtereenvolgende) keer mocht ons koor zondag 12 december 2010 zijn medewerking verlenen aan de Volkskerstzang in het Provinciehuis.
Het jaarlijkse motto “Samen zingend naar Kerstmis” werd ook dit jaar weer eer aangedaan.
Naast het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch, onder leiding van dirigent Henk van der Sanden en met begeleiding van Rein Boeijen, werkten aan deze editie weer mee bas/bariton Hein Remmers, de harmonie TOG uit Berlicum o.l.v. dirigent Jan Gerrit Adema en … het publiek. Want zo gaat dat bij een Volkskerstzang: Samen zingend naar Kerstmis.


Buiten vorst en een gure wind, binnen in de hal van het Provinciehuis het comfort van het gebouw en bij de talrijke aanwezigen de warmte van het gevoel van een naderend kerstfeest.
Na het openingslied ‘Wij komen tezamen’ verwelkomde de voorzitter van het comité Volkskerstzang, de heer Jan Jansen, het talrijke publiek, koor, solist en orkest en de Commissaris van de Koningin, de heer Wim van de Donk.


Kerstliederen zingen en luisteren naar de intermezzo’s; Hein Remmers, de harmonie en het koor gaven tussen de samenzang door een keur van werken, alle in de sfeer van Kerstmis. Het gehele programma leidde ons, in bijna alle West Europese talen, naar de sfeer van deze feestdagen. Liederen in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans en Italiaans deden het publiek de ene keer enthousiast meezingen, dan weer aandachtig luisterend genieten.
Een bijzondere bijdrage werd dit jaar geleverd door het 15 jarige sopraantje Annemiek Vendelmans uit Oss. Met het traditionele kerstlied ‘Er is een Kindeke geboren op aard’ zong Annemiek voor, waarop koor en publiek repliceerde.


De traditie van het Goede Doel werd ook dit jaar weer voortgezet.
Stichting Huifbed “De Meierij” liet met een stukje film met een toelichting door een van de vrijwilligers van de stichting zien wat en voor wie een huifbed is. Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking rijden in een huifbed, liggend op de rug van twee pony’s. Door de warmte en ritmische bewegingen ondergaan zij een algehele fysieke en mentale ontspanning, waarna zij zich weer enige tijd, zowel lichamelijk als geestelijk, beter voelen.
De collecte, aan het einde van de middag, was bestemd om een nieuw huifbed te kunnen kopen, waarin ook grotere pony’s kunnen lopen.


De heer Jansen dankte in zijn slotwoord alle aanwezigen en deelnemers aan deze 22e Volkskerstzang. Vooraf gegaan door een hartelijk applaus, werd het slotgezang ‘Joy to the World’ ingezet. De gedachte waarmee iedereen huiswaarts keerde, het kerstfeest tegemoet.


Zalig kerstfeest.
Frans Tuijtjens.

Foto's: Rob Schröder

"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>