"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "
Kerstconcert 2010

Zingend naar Kerst in de Anna Kerk is als zingen in de Herberg. Want de Emmausparochie, waartoe de Anna Kerk behoort, heeft het symbool van de Herberg gekozen voor gastvrijheid. En zo werden de koren zondag 19 december ontvangen: gastvrij.


Die zondag hield het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch zijn jaarlijkse kerstconcert. Door omstandigheden niet, zoals gebruikelijk, in de Grote Kerk en ook niet, zoals eerder gepland, in de San Salvator Kerk. De Anna Kerk in ’s-Hertogenbosch West stelde gastvrij haar deuren open voor ons koor, het koor Young Forever uit Oss en het publiek.Een dikke sneeuwlaag en verraderlijke gladheid ten spijt, kon voorzitter Inno van Riemsdijk in een zeer goed gevulde kerk de talrijke gasten welkom heten.

“Wij komen tezamen, onder ’t sterrenblinken” zongen de beide koren met het publiek als opening van het concert.
Aan variatie geen gebrek deze middag. De muzikale en artistieke leider van beide koren, dirigent Henk van der Sanden, had voor een afwisselend repertoire van kerstliederen gezorgd. Het Gemengd Koor en de samenzang werden begeleid door Rein Boeijen, en Young Forever door Henk van der Sanden.
Het imposante van ons koor werd afgewisseld door de fijne en soms verstilde zang van Young Forever. Samen een harmonieus geheel.
Een kerstconcert waarvan het publiek zichtbaar genoot. Overigens net als de leden van de twee koren; de samenzang en afwisseling werd door iedereen bijzonder gewaardeerd.


Traditiegetrouw werd aan het einde, bij de uitgang, gecollecteerd voor een goed doel. Dit jaar werd een vrijwillige bijdrage gevraagd ten behoeve van de stichting het Nieuwlandsfonds. Deze stichting ondersteunt mensen in West die in acute nood verkeren.


Dank aan het Gemengd Koor en dank aan Young Forever voor een sfeervol concert. De afsluiting van een succesvol jaar voor ons koor, met vele mooie momenten en concerten. Zonnige, feestelijke en gedenkwaardige.
We gaan weer een bijzonder jaar tegemoet. Uitzicht op een buitenlandse koorreis en thuis een aantal concerten. Er is dus werk aan de winkel, maar wel werk waaraan we met z’n allen veel plezier kunnen beleven.Zalig kerstfeest en voor iedereen een gezond en voorspoedig 2011.
Frans TuijtjensFoto's: Rob Schröder

"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>