"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

Voorjaarsconcert 15 mei 2011 in 's-HertogenboschDe IJsheiligen zijn voorbij, dus … is het voorjaar. Het uitgelezen moment voor het Voorjaarsconcert van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch. Dit jaar in samenwerking met het Millennium Mannenkoor uit Zeist.Om het publiek steeds een afwisselend programma te kunnen bieden zoekt ons koor voor deze concerten de samenwerking met anderen. Dit jaar dus het Millennium Mannenkoor. En dat bleek een prima keuze te zijn!
In weerwil van in het oog springende publieksactiviteiten in de stad en in de regio, mochten wij ons toch verheugen in een goede publieke belangstelling.Het Gemengd Koor opende, bijna traditioneel, met Angele Dei van Ponchielli gevolgd door drie andere bekende werken. En voordat dirigent Henk van der Sanden het dirigeerstokje overdroeg aan zijn collega Jaap Jan Hunze, bracht ons koor het verrassend mooie O Divine Redeemer.
Tot aan de pauze vertolkte het Millennium Mannenkoor zes werken waaronder Pie Jesu en Amazing Grace. In dit laatste een fraaie solo van Nico de Ruig. De pauze werd ingeluid met het door beide koren gezongen Santo Santo Santo.Na de pauze nam het Millennium Koor het voortouw met wederom zes werken waaronder I have Dream en The Rose, afgesloten met een prachtige compilatie van Jaap-Jan Hunze: Songs of Freedom.
Het laatste deel van het concert was voor het Gemengd Koor. Beginnend met The Lord’s Payer, gevolgd door onder andere Tanti Affetti , waarin onze virtuoze Rein Boeijen op piano de hoofdrol speelt en het koor hem begeleidt. Verder afwisselend ernstige en vrolijke nummers, zoals Giovanna D’Arco , Dance a Cachuca en Tu Sei Bella. Het slot van het concert werd gevormd door de gezamenlijke koren met de goede wensen van An Irish Blessing.Als je naar Den Bosch komt dan zing je “Dat gaat naar Den Bosch toe, Zoete Lieve Gerritje …”
Voorzitter Inno van Riemsdijk overhandigde aan Dick Roolvink, voorzitter van het Millennium Koor, een beeldje van Zoete Lieve Gerritje als herinnering, maar zeker ook als blijk van waardering voor de samenwerking bij dit prachtige concert.
Daarna bloemen en applaus voor begeleider Paul van der Reijden en dirigent Jaap Jan Hunze van het Millennium Koor en vervolgens onze Rein Boeijen en – last but not least – Henk van der Sanden.Dank aan alle medewerkenden voor weer een sprankelend en sfeervol Voorjaarsconcert.


Frans Tuijtjens
Voorjaarsconcert 28 mei 2011 in Zeist

Bij sporten zou men zeggen: Dit was de return.

Ons voorjaarsconcert, samen met het Millennium Mannenkoor uit Zeist werd nu bij hen gehouden.


Deze keer waren wij te gast in de Oosterkerk in Zeist, bij het Millennium Mannenkoor. In dezelfde opstelling als twee weken daarvoor, Gemengd Koor op de bühne en het mannenkoor ervoor, concerteerden de twee koren voor het geïnteresseerde publiek. Het repertoire van ons koor was hetzelfde als bij het eerste concert in Den Bosch. Het Millennium Mannenkoor daarentegen verraste met een repertoire van voornamelijk musical en filmmuziek.Tweede secretaris van het Millennium Mannenkoor, Gert van Beek die de voorzitter verving, sprak aan het einde zijn waardering uit voor ons Gemengd Koor. “Een beeltenis als van Zoete Lieve Gerritje kennen wij in Zeist niet”, zo legde hij uit. Toch heeft het Millennium Mannenkoor gemeend een aandenken te moeten meegeven aan ons koor ter herinnering aan en als dank voor twee fijne concerten. Hij overhandigde onze voorzitter, Inno van Riemsdijk, een fraai uitgevoerde herinneringsplaquette.
Na bloemen en applaus voor de solisten, begeleiders en dirigenten, werd het concert beëindigd met het gezamenlijk gezongen: “An Irish Blessing”, waarna iedereen zich met een voldaan gevoel naar de bussen begaf, terug naar ’s-Hertogenbosch.


Frans Tuijtjens


Foto's: Rob Schröder.

"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>