"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

Kranslegging 53rd Welsh Division Memorial

De dag waarop ’s-Hertogenbosch bevrijd werd, 27 oktober 1944. Dat is de dag waarop jaarlijks plechtig wordt stil gestaan bij deze gebeurtenis.
Bij het monument aan de Aartshertogenlaan ter nagedachtenis aan de bevrijding, het 53rd Welsh Division Memorial, zijn ook dit jaar weer de gevallenen plechtig herdacht. Naast nog enkele oud strijders van toen waren ook ‘nieuwe’ veteranen bij de plechtigheid aanwezig.
Traditioneel mocht ons koor de muzikale omlijsting mede verzorgen. Deze keer samen met het Cor Meibon Llianelle Male Choir uit Wales.
Het indrukwekkende “I Have A Dream” en “World War II Requiem” waren de bijdragen van het Gemengd Koor hieraan. Na het oplezen van de namen van de gevallenen, de kransleggingen en het trompet signaal “Geeft Acht!” werd een minuut stilte in acht genomen. De plechtigheid werd afgesloten met het door beide koren gezamenlijk zingen van de drie Volksliederen."; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>

Bevrijdings en Veteranenconcert 2011

Een concert van statuur, maar vooral met respect en warmte. Respect en warmte voor onze bevrijders uit Wales, maar ook voor de veteranen uit latere missies. Dat was wat het Bevrijdings en Veteranenconcert van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch op 27 oktober van dit jaar uitstraalde.

Traditiegetrouw verzorgt het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch op de dag van de bevrijding van de stad een concert. Dit jaar werd dit gedaan in samenwerking met een mannenkoor uit Wales: het Cor Meibion Llanelli Male Choir. Een concert, niet alleen voor de oud strijders en hun verwanten en nabestaanden van de 53e Welsh Division, maar ook voor de ‘nieuwe’ veteranen. Mannen en vrouwen die in latere missies actief geweest zijn.

Vrijwel geen stoel meer beschikbaar in het Jheronimus Bosch Art Center. Zelfs op de galerijen was elke stoel bezet. De belangstelling voor het concert door bevrijders, veteranen en het publiek mag overweldigend genoemd worden.
Na een hartelijk welkom door voorzitter Inno van Riemsdijk aan de gasten uit Wales, de veteranen en alle andere belangstellenden, opende het Gemengd Koor, onder de deskundige leiding van dirigent Henk van der Sanden, met vijf werken. Als eerste “I Have A Dream”, naar de toespraak van Dr. Martin Luther King, gevolgd door “Introductie Giovanna D’Arco”.
Altijd weer is voor de gasten uit Wales het daarna gezongen “Going Home” een bijzonder lied. Als afsluiting van onze bijdrage voor de pauze werd “An Irish Blessing” gevolgd door het imposante “Non Nobis Domine” van Patrick Doyle.
Het Cor Meibion Llianelli Male Choir uit Wales vervolgde het concert met een vijftal traditionele Liederen uit Wales, met als eerste “Gwahoddiad”, dat zoveel betekent als uitnodiging.

Na de pauze vervolgde het mannenkoor met een mix van klassieke werken en musicalfragmenten, waaronder “Mansions Of The Lord”, “Pie Jesu” en “Never Walk Alone”.
Het laatste deel van het concert was voor rekening van het Gemengd Koor. Schubert, Mozart en Bruckner gingen vooraf aan een indrukwekkende uitvoering van Gounod’s  “O Divine Redeemer”. Het daarop volgende werk werd ingeleid door voorzitter Inno van Riemsdijk. Op de muziek van Dovo Sono uit Mozart’s Le Nozze Di Figaro, dichtte Antoinette Bastiaans, speciaal voor deze gelegenheid, een tekst met de titel “Soldiers Past and Present”. Een bijzondere en indrukwekkende ode aan de veteranen van toen en nu. Inno complimenteerde de aanwezige mevrouw Bastiaans met deze prachtige tekst en onderstreepte dat met een fraai boeket. Ademloos en voor menigeen met koude rillingen, luisterden de aanwezigen naar de vertolking door het Gemengd Koor van dit lied; de tekst volgend via het projectiescherm. Overigens werden daarop ook de teksten met passende beelden van een aantal andere koorwerken getoond. Een sfeervolle en goed getimede presentatie, verzorgd door Inno van Riemsdijk.

Na het dankwoord van de heer Pierre Kisters zongen, als afsluiting, de twee koren gezamenlijk het “World War II Requiem”, eveneens een tekst van Antoinette Bastiaans.
In zijn slotwoord dankte voorzitter Inno van Riemsdijk het talrijke publiek en de gasten voor deze imposante avond. De drie volksliederen: “God Save The Queen”, “Mae Hen Wlad” en “Wilhelmus Van Nassau”, op het orgel begeleid door Rein Boeijen, sloten dit indrukwekkende concert af.

Foto's Rob Schröder.