"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

Volkskerstzang 2011“Bezoekers ontroerd door kerstgezang in Provinciehuis” luidde de aanhef in het Brabants Dagblad daags na de Volkskerstzang 2011.Zondag 11 december 2011 werd in het Brabantse Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch voor de 23ste keer het kerstfeest ingeluid met de Volkskerstzang. Opnieuw mocht het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch, dit jaar samen met de Orthense Harmonie, hieraan zijn medewerking verlenen. De solisten, sopraan Roos van der Sanden en jeugdsopraan Annemiek Vendelmans, droegen op verfijnde wijze bij aan dit sfeervolle en soms ontroerende zangfestijn.

Na het traditionele openingslied ‘Wij Komen Tezamen’ heette Comitévoorzitter Jan Jansen het, ook dit jaar weer in groten getale aanwezige, publiek, solisten, koor en orkest welkom. Een bijzonder welkom voor Gedeputeerde, en plaatsvervanger van de Commissaris, Yves de Boer, voor Leo van Beek, voorzitter Special Olympics en voor Monseigneur Hurkmans.


Met ‘Er Is Een Kindeke Geboren Op Aard’ zette Annemiek Vendelmans, koor en orkest de sfeer van deze samenzang: ontroering. Afwisselend meezingend en luisterend, genoot het publiek van bekende kerstliedjes en bijzondere werken. O Devine Redeemer en Anthem uit Chess werden ademloos door het publiek aangehoord. Een solo-optreden van Roos van der Sanden met Marco van Dulmen op klarinet, begeleid door Rein Boeijen op de piano en het Gemengd Koor, zette een prachtig ‘Laudate Dominum’ neer. Maar ook werken als ‘The First Noel’ en ‘Pie Jesu’ met beide sopranen Roos, Annemiek, koor en orkest, deden het publiek in vervoering luisteren.

De spanning werd er even af gehaald door de ‘Christmix’ waarbij het publiek de puzzel mocht oplossen welke kerstmelodie zij hoorden en welke tekst gezongen werd. Samensteller, inspirator en dirigent Henk van der Sanden leidde niet alleen, maar enthousiasmeerde het koor, pianist Rein Boeijen en de harmonie tot een prachtige wirwar van melodieën en teksten.


“Sport laat zich niet beperken …” is het thema van de Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2012. Dit jaar het goede doel van de Volkskerstzang. Voorzitter Leo van Beek van de stichting toonde aan het publiek het belang en het plezier van sport voor mensen met een beperking. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de nationale spelen die op 1,2 en 3 juni 2012 worden gehouden.


In zijn slotwoord dankte de heer Jansen alle aanwezigen en de deelnemers aan deze editie van de Volkskerstzang. Bloemen voor dirigenten Henk van der Sanden en Marco van Dulmen, pianist Rein Boeijen en solisten Roos van der Sanden en Annemiek Vendelmans, onderstreept met een welverdiend applaus van het publiek.
Met het in het Frans en Nederlands gezongen Cantique de Noël (Kerstnacht) werd dit sfeervolle samenzijn afgesloten.


Zalig Kerstfeest.


Frans TuijtjensFoto's: Rob Schröder.

"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>