"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

Vivent Hof van Hintham 19 mei 2012

Vivent Hof van Hintham, een zonnige voorjaarsdag en een talrijk publiek bestaande uit bewoners, familieleden en verzorgenden. Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch geeft zijn speciale concert voor en in dit centrum.Niet alleen de bewoners en verzorgenden kijken uit naar het concert van ons koor, ook voor de koorleden zelf is dit een zeer speciale gelegenheid. Ondanks of misschien wel dankzij een zonnige zaterdag kwamen vele koorleden naar Hintham voor dit bijzondere concert.

Het koor schotelde het publiek een mooi programma voor met zeer afwisselende muziek, waaronder nummers die het publiek aanzette tot meeklappen of zelfs meezingen. Sterretjes hierin vormden de Italiaanse Medley, Con te Partiro en Tu Sei Bella. Maar absolute meezingers waren toch wel Ik Heb Mijn Wagen Volgeladen en het Slavenkoor.

Onze dirigent, Henk van der Sanden, enigszins onthand omdat hij een dubbelrol moest spelen (die van dirigent en begeleider), leidde de koornummers op de hem zo eigen luchtige wijze in.

Organisatie en bewoners hebben dit concert bijzonder gewaardeerd, sprak een van de bewoners in een dankwoord aan dirigent en koor en overhandigde Henk een grote doos MERCI met de opdracht: “Eerlijk delen hoor”.Met een goed gevoel ging ieder weer zijnsweegs met de gedachte: Volgend jaar weer.


 


Frans Tuijtjens
Foto's: Rob Schröder en Willem Hol
"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>