"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

Bevrijdings- en Veteranenconcert 2012

Het jaarlijks terugkerend Bevrijdings- en Veteranenconcert van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch kent telkens weer bijzondere elementen. Dat is wellicht mede oorzaak van het feit dat het Jheronimus Bosch Art Center dit jaar niet alle belangstellenden kon herbergen.Al vele jaren verzorgt het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch dit concert. Elk jaar komt een koor uit Wales over om hieraan deel te nemen; tot op heden alleen mannenkoren. Dit jaar voor het eerst een dameskoor: het Côr Merched Cwm Llynfi uit Maesteg in Zuid-Wales.

In zijn openingswoord verwelkomde voorzitter Inno van Riemsdijk de aanwezigen, in het bijzonder de bevrijders uit Wales, de veteranen, de Locoburgemeester en andere aanwezigen. Daarna gaf hij het woord aan Vince Scanlon, onze “koorambassadeur” in Wales. Deze introduceerde het koor uit Wales bij het talrijke publiek, waarna de dames van af de hoofdingang  al zingend opkwamen in de typische klederdracht uit Zuid-Wales.

Het Gemengd Koor opende het concert met I Have A Dream en Non Nobis Domine, waarna een ingetogen en verstild Going Home grote indruk maakte op het publiek. Als afsluiting van het eerste blok zong het koor An Irish Blessing en uit de film Band of Brothers het toepasselijke Requiem For A Soldier.

De bijdrage van het dameskoor voor de pauze bestond uit afwisselend werken uit Wales, zoals Tydi A Roddaist, Suo Gân en Pan F’or Nos Yn Hir met meer eigentijdse muziek: Over The Rainbow, Hallelujah en Don’t Stop Me Now. Een kleurrijk en contrastvol programma.Als pauzenummer stond in het programma A Special Tribute To All Veterans. Voor ingewijden de speciale verrassing voor dit concert. Het imposante intro van Va Pensiero, prachtig ingezet door Rein Boeijen, eindigde in een beatritme. Daarmee betrad rapper Oktay Maden het podium en begon te rappen met een speciaal voor onze veteranen geschreven tekst die hij over het verraste publiek uitstortte, door ons koor afgewisseld met Veteranen Bedankt op muziek van het Slavenkoor. Een verrassingselement dat door vrijwel iedereen, maar vooral de veteranen, erg werd gewaardeerd.


Na de pauze bracht het Welsh dameskoor een vijftal bekende en meer populaire werken: I Will Survive, Somewhere Out There, Send In The Clowns, Memory en One Day More passeerden de revue. Dit laatste nummer met een mooie solo van dirigent Paul Deenik-Bradley.
Hierna betrad onze dirigent, Henk van der Sanden, het podium om ons koor op zijn karakteristieke wijze door ons onderdeel van het programma te leiden. Dat bestond uit: God Be With YouTill We Meet Again en als afwisseling Tantum Ergo. Bijzonder voor de Britse gasten was het I Vow To Thee MyCountry waarna werd afgesloten met het altijd indrukwekkende O Divine Redeemer en Soldiers Past And Present. Dit laatste als eerbewijs aan zowel de bevrijders van toen en de veteranen en strijders van nu. Gezamenlijk sloten de koren het programma af met World War II Requiem.

Een dankwoord door Inno van Riemsdijk aan alle medewerkenden en het publiek met bloemen voor de twee pianisten/begeleiders en de dirigenten sloten dit concert af. De vertegenwoordiger van de British Legion dankte de koren voor hun inbreng in de herdenking van de bevrijding met een plaquette voor ons koor. Vervolgens ook een dankwoord van de vertegenwoordiger van de Council van Maesteg en een aandenken voor ons koor, ook in de vorm van een plaquette.
Met de drie volksliederen, God Save The Queen, Mae Hen Wlad en Wilhemus Van Nassau, werd dit warme en indrukwekkende concert afgesloten.

Tijdens de AfterGlow, in de naastgelegen Brasserie, kwamen de gesprekken los. Waardering over en weer tussen de beide koren en hun gasten.
Voorwaar, een concert om met een goed gevoel op terug te kijken.Frans Tuijtjens


"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>

 

Foto's Rob Schröder.