"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

Ceremonie 53rd Welsh Division Memorial

Dankbaar en respectvol werd op de zaterdagmorgen van de 27e oktober de bevrijding van ’s-Hertogenbosch herdacht bij het 53rd Welsh Division Memorial aan de Aartshertogenlaan.Zoals gebruikelijk, wordt de ceremonie muzikaal omlijst door ons koor en een gast koor uit Wales. Dit jaar gaf een dameskoor acte de présence: Côr Merched Cwm Llynfi. Beschenen door een weldadig zonnetje, openden zij de ceremonie met twee Welsh liederen, waarna ons koor de muzikale inleiding afsloot met “I Have A Dream”. Na de kransleggingen werden de namen van de gevallenen van de 53rd Welsh Division opgelezen door twee leerlingen van het Sint Jans College, door ons koor onderstreept met een stemmige achtergrondmuziek.

Als afsluiting zongen beide koren gezamenlijk “World War II Requiem”, gevolgd door de drie volksliederen.

 Frans Tuijtjens
"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>

 

Foto's Rob Schröder en Willem Hol