"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

Volkskerstzang 2012


De 24e Kerstsamenzang werd een indrukwekkend en hoopgevend samenzijn in een goed bezette hal van het Noord Brabantse Provinciehuis.


Onder het jaarlijks terugkerende motto: “Samen zingend naar Kerstmis” werd op zondag 16 december 2012 in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch de kerstsamenzang gehouden, met dit jaar als thema “Versterken & Verbinden” ten behoeve van het Vicky Brownhuis.
De Orthense Harmonie onder leiding van Anneke Konings, kinderkoor De Torenvinken uit Oss en het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch, beide onder leiding van dirigent Henk van der Sanden, vormden de muzikale kern van deze kerstsamenzang.

Als prelude tot de kerstsamenzang speelde de Orthense Harmonie een aantal sfeervolle werken waardoor het binnenstromende publiek op voorhand in de stemming werd gebracht. Na het welkomstlied ‘De Herdertjes Lagen Bij Nachte’ verwelkomde comitévoorzitter Jan Jansen het publiek, de koren en het orkest. Een speciaal welkom ook voor Commissaris van de Koningin Wim van de Donk, Monseigneur Simonis en de vertegenwoordigers van het Vicky Brownhuis.

Om het goede doel van dit jaar extra te onderstrepen werd de samenzang geopend met het lied  ‘Een Nieuwe Morgen’, de kerstversie van het Vicky Brown-lied.
Kinderkoor De Torenvinken vertederde het publiek vervolgens met ‘Op Weg Naar Het Licht’, het gezongen verhaal over flonkerende sterren.
Samenzang en intermezzo’s door koren en orkest wisselden elkaar af. De Christmix door het Gemengd Koor, een compositie (of mengelmoes) van verschillende kerstliederen van Henk van der Sanden, oogstte veel succes.
Het Kerstevangelie werd door Commissaris van de Koningin Wim van de Donk voorgelezen. Gevolgd door de samenzang van ‘De Engelen En De Herders’.

Het thema ‘Versterken & Verbinden’ het project Jongeren-Onderwijs van het Vicky Brownhuis werd ingeleid met een DVD presentatie. Daarbij hield Bep van Balen van de jongerenprojectgroep een voordracht over dit project. De opbrengst van de collecte van dit jaar komt ten goede aan dit, in januari 2013 te starten, project.

In zijn slotwoord dankte de heer Jansen alle aanwezigen en de deelnemers aan deze samenzang. Bloemen voor dirigenten Anneke Konings en Henk van der Sanden, en voor pianist Rein Boeijen.

‘Ere Zij God In Den Hoge’ door publiek, koren en orkest was de afsluiting van deze sfeervolle aanloop naar Kerstmis.

Zalig kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 2013.

Frans Tuijtjens.

"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>

  

Foto: Rob Schröder