"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

Kerstconcert 2012

Een concert met een gouden randje, zo mag het kerstconcert van het Gemengd Koor
’s-Hertogenbosch en Young Forever wel genoemd worden.Letterlijk aan de vooravond van Kerstavond, zondag 23 december, werd het kerstconcert van het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch gegeven. Dit jaar weer – als vanouds – in de Grote Kerk.
Al bij het inzingen werd duidelijk dat de publieke belangstelling groot zou worden. Toen het  eerste lied: ‘Wij Komen Tezamen’ werd ingezet was vrijwel elke stoel al bezet en bleven de mensen binnenkomen. Wat is het fijn zingen voor een volle kerk!De beide koren stonden onder leiding van dirigent Henk van der Sanden, die ook voor de begeleiding van Young Forever tekende. Het Gemengd Koor en de samenzang werden op piano en orgel begeleid door Rein Boeijen (die daarvoor een aantal keren trap-op-trap-af moest).
Afwisselend en gezamenlijk zongen ons koor en Young Forever een gevarieerd programma van kerstliederen in internationale zetting. Naast Nederlands was er Engels, Duits, Spaans en Italiaans te horen. Het talrijke publiek wist dit ook te waarderen, gezien het gulle applaus. Ook aan de samenzang werd door het publiek vol overgave meegedaan.Na het dankwoord en de kerstwens door voorzitter Inno van Riemsdijk waren er bloemen voor dirigent en begeleider. Daarna werd, als afsluiting van dit geweldige en sfeervolle kerstconcert, staande het ‘Eer Zij God In Deze Dagen’ gezongen, waarna iedereen met een goed kerstgevoel zich aan de komende kerstviering kon overgeven.Dank aan het vele publiek; dank ook aan Young Forever, Henk van der Sanden en Rein Boeijen voor dit fijne kerstconcert.


Zalig Kerstfeest en een gezond en voorspoedig nieuwjaar. Laten we met z’n allen 2013 tot een geluksgetal maken.Frans Tuijtjens.

"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>