"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

Volkskerstzang 2014Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch mocht ook en voor de laatste keer, deze 25e editie van de Volkskerstzang op zondag 15 december 2014 voor de 6e achtereenvolgende maal mede verzorgen.  Uitvoerenden en publiek, maar vooral de organisatie, mochten zich verheugen in een meer dan grote belangstelling. Samenzang, koren, harmonie en solisten met een aantrekkelijk en gevarieerd programma bleken opnieuw een aantrekkelijke combinatie voor het publiek.Het Provinciehuis van Noord-Brabant stroomde die zondagmiddag snel vol met belangstellenden die in deze aanloop naar Kerstmis al zingend in de stemming willen komen.
De Orthense Harmonie, het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch, het Concertkoor van het Kunstkwartier Helmond en de solisten Roos van der Sanden (sopraan) en Peter van Hoesel (bas), zorgden dit jaar voor een aantal prachtige muzikale werken, passend in de kerstsfeer, maar ook voor de harmonieuze begeleiding van de samenzang.
Na zijn welkomstwoord mocht de voorzitter van de stichting Volkskerszang, de heer Jan Jansen, uit handen van de Commissaris van de Koning de erepenning van de Commissaris in ontvangst nemen. Voor 25 jaar Volkskerstzang, maar meer in het bijzonder voor zijn 22 jarig voorzitterschap.Jaarlijks staat de Volkskerstzang in het teken van een goed doel. De Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch e.o. presenteerde zich dit jaar met als thema WELKOM. De opbrengst van de collecte na afloop wordt besteed aan wat extra’s voor de mensen die noodgedwongen gebruik maken van de noodopvang.Aan het einde van de samenzang werden bloemen uitgereikt aan de solisten, de dirigenten van de koren en de harmonie en aan de begeleiders van de koren.De massale opkomst en het enthousiasme van het publiek bewees dat dit opstapje naar Kerstmis, ook na 25 jaar, nog steeds in een behoefte voorziet en springlevend is.
“Ere zij God in Den Hoge” door publiek, koren en orkest was de afsluiting van deze sfeervolle middag.
Zalig kerstfeest en een Gelukkig en Gezond 2014.


Frans Tuijtjens.

"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>

  

Foto's: Rob Schröder