"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

 

"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>

Kerstconcert 2013

Een zonnige zondag in de sfeervolle stad ’s-Hertogenbosch. Kerstversiering, waar je ook kijkt. Zachte kerstmuziek wordt over de winkelende mensen uitgestrooid. De Grote Kerk op het Kerkplein loopt gestaag vol. Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch geeft zijn jaarlijkse kerstconcert.Ons kerstconcert, op zondag 22 december 2013, mocht zich weer verheugen in een enorme belangstelling. Het publiek kwam in zulke groten getale luisteren dat er al bij aanvang geen plaats meer onbezet was.
Imposant begeleid op het orgel zongen koor en publiek: Wij Komen Tezamen. Het koor opende het concert met Transeamus en Tollite Hostias. Het Nun Komm der Heiden Heiland, een prachtige orgelsolo door Rein Boeijen was een nieuw en bijzonder accent in dit concert. Onder het motto van ‘een beetje anders dan anders’ sprak voorzitter Inno van Riemsdijk, ondersteund door het koor, een kerstgedachte uit.
Tot aan de pauze genoot het publiek nog van O Divine Redeemer en zong men van harte mee met het lied Nu Zijt Wellekome.
Ook na de pauze luisterden de aanwezigen geboeid naar de kerstliederen die het koor bracht. Met een virtuoze orgelsolo van Rein, deel III van het Allegro uit Symphonie Gothique, werd opnieuw een indrukwekkend intermezzo aan de toehoorders geboden.
Met Eer Zij God In Onze Dagen, staande gezongen door allen, werd een prachtig en sfeervol kerstconcert afgesloten, dat ook nu weer onder de enthousiaste leiding stond van onze dirigent Henk van der Sanden. Wij kunnen hier met een warm gevoel op terugkijken.Frans Tuijtjens.

Foto's: Willem Hol.