"; while ($file = readdir($myDirectory)) { if (($file != ".") && ($file != "..") && ($file != "index.php") && !(is_dir("imgs/$file")) ) { $files[] = $file; if (is_int($i / $cols)) { list($width, $height) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } else { list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("imgs/$file"); echo ""; } $i++; } } echo "

 

"; echo ""; echo "
"; echo ""; echo "
"; closedir($myDirectory); ?>

Een opstapje naar Kerst in de St. Anna kerk


Er waren alleen nog maar staanplaatsen vrij in de Sint Anna kerk op 21 december. Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch mocht zich verheugen in een grote belangstelling voor het kerstconcert.


Een kerstconcert in “onze” wijk, het stuk van de stad waar het Gemengd Koor wekelijks repeteert en waarin ook vele koorleden wonen. Dat vertaalde zich in een zeer grote belangstelling voor het concert op zondagmiddag 21 december jl. De vele toehoorders konden genieten van een zeer gevarieerd kerstconcert met zowel sfeervolle en klassieke kerstwerken als moderne, pakkende en bekende kerstliedjes. Van deze laatsten waren de Chrismix, Winterwonderland en Santa Claus is coming to town populair. Maar naar ingetogen sfeervolle werken als Transeamus, Tollite Hostias en Tu Scendi Dalle Stelle werd ademloos geluisterd. Door het publiek werden de liederen van de samenzang uit volle borst meegezongen. Als “kers op de taart” vertolkte onze pianist/organist Rein Boeijen twee virtuoze pianosolo’s.
De kerstoverdenking, door Inno van Riemsdijk, op de achtergrond begeleid door het koor, vervolmaakte de kerstsfeer van die middag.
Voorwaar, voor alle aanwezigen een sfeervol en gevarieerd opstapje naar Kerstmis dat werd geleid door dirigent Henk van der Sanden en begeleid door pianist/organist Rein Boeijen.Frans Tuijtjens.

Foto's Willem Hol.